Podrobnosti záznamu

Název
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
Údaj o odpovědnosti
    Jan Klimeš
Další názvy
    Use of the deterministic approach for the landslide susceptibility mapping, Vsetínské vrchy Highland, Czechia
Autor
    Klimeš, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 113, č. 1
Strany
    s. 48-60
Rok
    2008
Poznámky
    4 obr., 4 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    550.8
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hodnocení rizika
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    sklon svahu
    systém GIS
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Vsetínské vrchy (Česko)
Klíčové slovo
    Deformací
    Deterministický
    Model
    Náchylnosti
    Svahových
    území
    Vrších
    Vsetínských
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 11. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012