Podrobnosti záznamu

Název
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
Údaj o odpovědnosti
    Renata Čopjaková & Radek Škoda
Další názvy
    Detrital and authigenic REE minerals from Culm sediments of Drahany Uplands, their significance for provenance study of clastic material and diagenetic processes
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 91
Strany
    s. 105-127
Rok
    2006
Poznámky
    5 obr., 3 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    asociace minerální
    authigeneze
    diageneze
    flyš
    karbon-spodní
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    složení chemické
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Drahanská vrchovina (Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Autigenní
    Detritické
    Diagenese
    Drahanské
    Klastického
    Kulmu
    Materiálu
    Minerály
    Procesů
    Provenience
    REE
    Sedimentech
    Studium
    Vrchoviny
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012