Podrobnosti záznamu

Název
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
Údaj o odpovědnosti
    Renata Čopjaková, Petr Sulovský
Další názvy
    Detrial chromites in Culm sediments of the Drahany Upland (Moravia) and their tectonic signification
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments of the Drahany Upland and their tectonic significance
Autor
    Čopjaková, Renata
    Sulovský, Petr
    Sulovský, Petr, 1952-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    5
    s. 144-148
Rok
    2003
Poznámky
    5 obr., 1 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    552
Skupina konspektu
    549
    552
Předmětová skupina
    chromit
    flyš
    karbon-spodní
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    složení chemické
    spinelidy
    tektogeneze
Výraz tezauru
    Culm sediments
    detrital chromites
    Drahany Upland
    provenance
    tectonic setting
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    Chromity
    Detritické
    Drahanské
    Kulmských
    Sedimentech
    Tektonický
    Vrchoviny
    Význam
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012