Podrobnosti záznamu

Název
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
Údaj o odpovědnosti
    Otakar Kumpera, Jan Foldyna
Autor
    Foldyna, Jan
    Kumpera, Otakar, 1932-1996
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 38, no. 1
Strany
    p. 141-172
Rok
    1992
Poznámky
    11 obr., 2 tab., 87 bibl.
    res. čes., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    Český masiv
    devon
    hornoslezská pánev
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    pánve
    tektonický styl
    tektonika regionální
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Basin
    Development
    Moravian-Silesian
    Paleozoic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012