Podrobnosti záznamu

Název
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
Údaj o odpovědnosti
    Tomasz Salamon, Antoni Wójcik
Autor
    Salamon, Tomasz
    Wójcik, Antoni
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 80, no. 1
Strany
    p. 39-52
Rok
    2010
Poznámky
    6 obr., fot., pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Klasifikační znak
    551.4
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    aluviální kužel
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Západních Karpat
    litologie
    písek
    pleistocén
    sedimentace glaciální
    sedimentologie
    silt
    spraš
    stratigrafie
    štěrk
Geografické jméno
    Olše (Polsko a Česko)
    Polsko
Klíčové slovo
    Alluvial
    Development
    During
    Fan
    Fore-mountain
    Olza
    Pleistocene
    Poland
    River
    Southern
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 12. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012