Podrobnosti záznamu

Název
    Development of earthquake rotational effect study
Autor
    Kozák, Jan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Earthquake source asymmetry, structural media and rotation effects
Strany
    s. 3-10
Poznámky
    Překlad názvu: Vývoj studia seismických rotačních efektů
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    earthquake rotational effect
    history of seismology
    seismic displacement
Klíčové slovo
    Development
    Earthquake
    Effect
    Rotational
    Study
Abstrakt (česky)
   Je předložena typová analýza pěti typů rotačních posunutí následkem zemětřesení. Zvláštní pozornost je věnována rotačním efektům vznikajícím při průchodu seismické vlny prostředím specifických vlastností (mikromorfní médium). Jsou ilustrovány typy diskutovaných seismických posunutí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013