Podrobnosti záznamu

Název
    Development of the sedimentation space of the Sokolov basin (an example from the quarry Medard-Libík). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Další názvy
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík