Podrobnosti záznamu

Název
    Diachronní výskyt Marthasterites furcatus v sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Další názvy
    Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic.
Autor
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, Outer Western Carpathians, Turonian, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleogeography
Klíčové slovo
    Česká
    české
    Diachronní
    Furcatus
    Karpatech
    Křídové
    Marthasterites
    Pánve
    Republika
    Sedimentech
    Turonu
    Výskyt
    Západních
Abstrakt (česky)
   Diachronický výskyt M. furcatus byl zachycen v Západních Karpatech: spodní turon ve slezské jednotce, ale svrchní turon ve ždánicko-podslezské jednotce. V české křídové pánvi se M. furcatus objevuje ve svrchním turonu. Acme M. furcatus a její biostratigrafický význam v nejvyšším turonu je diskutována.
Abstrakt (anglicky)
   Diachronic occurrence of Marthasterites furcatus in the Turonian sediments of the Bohemian Cretaceous Basin and Western Carpathians, Czech Republic.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014