Podrobnosti záznamu

Název
    Diamanty v republice Sierra Leone
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Veselý, Josef Ševčík
Další názvy
    Diamonds in the Republic of Sierra Leone
Autor
    Ševčík, Josef, 1943-
    Veselý, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 2
Strany
    s. 50-54
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 6 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    báňská historie
    diamant
    drahokamy
    ložiska nerud
    prognózy zásob
    rozsyp
    zásoby
Geografické jméno
    Sierra Leone
Klíčové slovo
    Diamanty
    Leone
    Republice
    Sierra
Abstrakt (česky)
   Primární ložiska tvoří nepatrný podíl na celkových zásobách a jsou známa z oblasti Koidu, Tongo a Panguma. Jde vesměs o málo mocné žíly a ojediněle drobné trubky kimberlitů, porfyrických kimberlitů a kimberlitových brekcií. Nepoměr mezi primárními ložisky a obrovskými rozsypy se vysvětluje tím, že dnešní erozní řez zachycuje kořenové zóny velkých těles denudovaných od křídy až do recentu. Diamanty ze Sierra Leone jsou známy svou kvalitou, neboť technické kameny tvoří jen malou část produkce. Jediný celkový odhad zásob z r. 1965 uvádí 16 615 000 ct včetně zbytkových zásob v té době nebilančních. Z tohoto množství se dodnes vytěžilo asi 13 mil. ct
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012