Podrobnosti záznamu

Název
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Elena Štefková
Autor
    Štefková, Elena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Svazek/č.
    Vol. 14, no. 2
Strany
    p. 73-84
Rok
    2008
Poznámky
    2 obt., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Klasifikační znak
    551.7
    56
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Diatomeae
    diverzita druhová
    holocén
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    pleistocén-svrchní
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Šumava
Klíčové slovo
    Bohemian
    Composition
    Core
    Czech
    Diatom
    Forest
    Lake
    Plešné
    Republic
    Sediment
    Species
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012