Podrobnosti záznamu

Název
    Didaktiky přírodovědných oborů
Další názvy
    Didactics of natural disciplines
Autor
    Čížková, Věra
    Horychová, Ilona
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání
Výraz tezauru
    didactis
    edication
    natural disciplines
Klíčové slovo
    Didaktiky
    Oborů
    Přírodovědných
Abstrakt (česky)
   Výzkum implementace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání a vytvoření modelu didaktik přírodovědných oborů.
Abstrakt (anglicky)
   Research implementation of progresive trends of didactis natural disciplines in education.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012