Podrobnosti záznamu

Název
    Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD 34(+) cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases
Další názvy
    U pacientů s chronickou B-CLL byly zjištěny různé hladiny antigenu CD52 na B-lymfocytech, CD 34(+) buńkách a na nádorových buňkách
Autor
    Brychtová, Ivona
    Čoupek, Petr
    Klabusay, Martin
    Mayer, Jiří
    Suková, Věra
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Cytometry- Part B Clinical cytometry
Svazek/č.
    Roč. 72B (5), č. SEP 2007
Strany
    8
Rok
    2007
Výraz tezauru
    fluorescence cytometry, CD34+ cells ,tumor cells, lymphoproliferative diseases
Klíčové slovo
    34(+
    Antigen
    B-cell
    B-lymphocytes
    CD
    CD52
    Cells
    Chronic
    Cytometry
    Detected
    Different
    Diseases
    Evaluated
    Expression
    Fluorescence
    Levels
    Lymphoproliferative
    Patients
    Quantitative
    Tumor
Abstrakt (česky)
   Cílem příspěvku bylo podat výsledky analýzy exprese intenzity antigenu CD 52 u pacientů s různými typy leukemických omenocnění (B-CLL, MCL, SLL) a porovnat je se situací u zdravé populace.
Abstrakt (anglicky)
   Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD34+ cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014