Podrobnosti záznamu

Název
    Dimenzování výztuže porubních chodeb v uhelných dolech
Autor
    Šňupárek, Richard
Konference
    Geotechnika - 2012 - Geotechnics (26.09.2012-28.09.2012 : Vysoké Tatry, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník Geotechnika - 2012 - Geotechnics
Strany
    S. 1-8
Poznámky
    Autoři celkem: 1
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Design of roadway support in coal mines
    Rozsah: 8 s. : P
Předmětová kategorie
    design
    roadways
    support
Klíčové slovo
    Chodeb
    Dimenzování
    Dolech
    Porubních
    Uhelných
    Výztuže
Abstrakt (česky)
   Zatímco v podzemním stavitelství se zpravidla jedná o unikátní jednotlivá díla s dlouhou životností a odpovídajícím stupněm geotechnického průzkumu, projekčních příprav a výpočetních a modelových řešení, důlní chodby představují početný soubor zpravidla krátkodobých děl, často v podobných nebo mírně variantních geotechnických podmínkách a s vysokým stupněm unifikace používaných postupů a výztužných konstrukcí. Z těchto důvodů se v uhelných dolech většinou používá unifikovaných zjednodušených postupů pro stanovení očekávaného zatížení výztuže i pro dimenzování vlastních výztužných konstrukcí. Ve většině případů jsou tyto postupy založeny na inženýrských metodách s vysokým podílem využití empirických poznatků z předmětné oblasti (dolu, ložiska, statigrafické formace). Tam, kde jsou tyto základní důlně geologické podmínky blízké, lze srovnávat používané postupy dimenzování výztuže chodeb v různých oblastech.
    Tento příspěvek se zabývá srovnáním metod dimenzování výztuže porubních chodeb vyvinutých v podmínkách dolů Ostravsko karvinského revíru a v dolech Ruhrské uhelné pánve ve Spolkové republikce Německo.
Abstrakt (anglicky)
   Design of roadway support in coal mines is mostly based on simple united methods for designating of support loading and for design of support constructions. These methods are based in majority of cases on practical engineering processes with using of empirical knowledge from the area of interest (mine, deposit, stratigrafic unit). In cases with similar conditions it is possible to compare the methods of roadway support design. The contribution deals with comparison of design methods used in Ostrava Karviná coal basin and Ruhr coal basin in Germany.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014