Podrobnosti záznamu

Název
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Další názvy
    Interpretation of Sr- and Nd isotopes in Moldanubian amphibolites and marbles: a discussion
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 48
Strany
    s. 49-50
Rok
    2008
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    amfibolit
    geochronologie
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    moldanubikum
    mramor
    petrogeneze
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    Amfibolitech
    Diskuse
    Interpretace
    Izotopů
    Moldanubických
    Mramorech
    Nd
    Sr
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012