Podrobnosti záznamu

Název
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Roč. 68, č. 3
Strany
    s. 42-44
Rok
    1993
Poznámky
    13 bibl.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    devon-svrchní
    moravský devon a spodní karbon
    paleoekologie
    sedimentologie
    sedimenty karbonátové
Předmětová kategorie
    diskuse
Klíčové slovo
    57-199
    100/1-2
    1991
    Al
    Belge
    Bull
    Carbonate
    Diskuse
    Environment
    Géol
    Hladil
    Práci
    Ramp
    Soc
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012