Podrobnosti záznamu

Název
    Displacement decomposition and parallelisation of the PCG method for elasticity problems
Autor
    Blaheta, Radim
    Jakl, Ondřej
    Starý, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    International Journal of Computational Science and Engineering
Svazek/č.
    1., 2/3/4
Strany
    s. 183-191
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: HPRI-1999-CT-0026, XE
    Projekt: IBS3086102, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Rozložení posunutí a paralelizace metody PCG pro problémy elasticity
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    displacement decomposition
    finite element method
    preconditioned conjugate gradient method
Klíčové slovo
    Decomposition
    Displacement
    Elasticity
    Method
    Parallelisation
    PCG
    Problems
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje techniku rozložení oblasti pro problémy elasticity řešené metodou konečných prvků. Tuto dekompozici lze užít pro paralelní implementaci řešičů na bázi sdružených gradientů a konstrukci paralelizovatelných předpodmiňovačů. Je možno použít jak pevné, tak proměnné předpodmínění podle způsobu řešení podproblémů.Numerická efektivita paralelních algoritmů je předvedena na akademickém příkladu i modelu reálné situace. Je poskytnuto srovnání s technikou rozložení oblasti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012