Podrobnosti záznamu

Název
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
Další názvy
    Změny chemismu atmosférické depozice jsou příčinou trendů rozpuštěného organického uhlíku
Autor
    ,
    de Wit, Heleen
    Evans, Christopher
    Forsius, Martin
    Hogasen, Tore
    Jeffries, Dean
    Keller, Bill
    Kopáček, jiří
    Monteith, Donald
    Skjelkvale, Brit
    Stoddard, John
    Vuorenmaa, Jussi
    Wilander, Anders
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Nature
Svazek/č.
    Roč. 450, č. 7169
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    dissolved organic carbon, deposition chemistry, carbon balance
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Carbon
    Changes
    Chemistry
    Deposition
    Dissolved
    Organic
    Resulting
    Trends
Abstrakt (česky)
   Vzrůst DOC ve vodách Evropy a severní Ameriky je důsledkem poklesu kyselé atmosférické depozice. V posledních desetiletích, díky poklesu kyselé depozice, vzrostla rozpustnost organické hmoty, což zapříčinilo zvýšený export DOC do oceánů. Organický uhlík je důležitou složkou regionální uhlíkové bilance. Pozorovaný vzrůst koncentrací DOC v těchto oblastech není závislý na klimatických faktorech.
Abstrakt (anglicky)
   Recent increase of stream water DOC concentrations in Europe and North America is driven by decrease of acidic deposition. Over recent decades, deposition-driven increase in organic matter solubility may have increased the export of DOC to the oceans, a potentially important component of regional carbon balances. The increase in DOC concentrations in these regions appears unrelated to other climatic factors.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014