Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
Další názvy
    Distribution pattern of the organic pollutants and heavy metals along the Bílina river profile
Autor
    Fárová, Kateřina
    Franců, Eva
    Geršl, Milan
    Kopačková, Veronika
    Zelenková, Kateřina
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    fluvial system, riverine sediments, pollution, PAH, ArcGis
Klíčové slovo
    Antropogenního
    Bíliny
    Distribuce
    řeky
    říčních
    Sedimentech
    Znečištění
Abstrakt (česky)
   V současné době se objevuje řada environmentálně orientovaných studií, které si kladou za cíl popsat a zdokumentovat stav životního prostředí. Vznikají rozsáhlé databáze obsahující velké množství údajů o anorganických i organických látkách v horninovém prostředí, půdě a říčních sedimentech. Získat relevantní informaci o stavu našeho životního prostředí a vzájemné propojenosti jednotlivých jevů lze pouze s využitím nástrojů pro komplexní zpracování naměřených dat. Jako vhodné se nabízí prostředí ArcGIS, kde je možné naměřená data vizualizovat, podrobněji prostorově analyzovat, graficky zpracovat pro následnou interpretaci a předložit tak uživateli přehlednou formou obraz zachycující současný stav (Murphy - Morisson 2002).
Abstrakt (anglicky)
   Distribution pattern of the organic pollutants and heavy metals along the Bílina river profile
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014