Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
Další názvy
    The Distribution of Beryllium in the rock environment of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
Autor
    Abraham, Miloš
    Buriánek, David
    Hanák, Jaromír
    Müllerová, Hana
    Žáček, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2006, zborník referátov
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2006/11/23 ; ŠGÚDŠ, Bratislava
Výraz tezauru
    Beryllium, Anomaly, Distribution, Soil, Czech Republic, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník Mountains
Klíčové slovo
    Beryllia
    Česká
    Distribuce
    Horninovém
    Hrubý
    Jeseník
    Králického
    Oblasti
    Pohoří
    Prostředí
    Republika
    Sněžníku
Abstrakt (česky)
   Be ve studované oblasti nemá výrazný zdroj, který by naznačoval jeho vazbu na specifickou minerální nebo antropogenní složku. Korelace Be s obsahy Ba, Ta, Nb a REE , a korelace těchto prvků s MgO, TiO2 a Cr2O3 naznačuje, že Be anomálie může mít souvislost s post-magmatickými nebo pozdně-magmatickými mineralizacemi v rámci vzniku protolitu orthorul nebo s mladšími pegmatity. Nicméně berylové mineralizace prozatím nejsou ze studovaného území známy.
Abstrakt (anglicky)
   The Distribution of Beryllium in the rock environment of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014