Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Nondek, Vladimír Kužílek, Lionel Doležal
Další názvy
    Distribution of fluorantene and benzo(a)pyrene in the drainage basin of the Odra River
Autor
    Doležal, Lionel
    Kužílek, Vladimír
    Nondek, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 40, č. 11
Strany
    s. 470-472
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    ekologie
    hydrologie povrchových vod
    hydrosféra
    kontaminace vod
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Benzo(a)pyrenu
    Distribuce
    Fluorantenu
    Odry
    Povodí
Abstrakt (česky)
   Fluoranten a benzo(a)pyren patří mezi polykondenzované aromatické uhlovodíky, široce kontaminující životní prostředí. Cílem studie bylo slrdování jejich obsahů v povodí Odry, která pokrývá území ostravské aglomerace a její nejbližší okolí. Odběry byly prováděny na 13 profilech. Koncentrace obou uhlovodíků jsou vysoce zvýšeny, s výrazným zastoupením benzo(a)pyrenu, který pochází z velkých stacionárních zdrojů - tepelných elektráren, koksochemického průmyslu, hořících hald. Vliv dopravy se zřetelněji projevuje v lokalitách mimo vlastní městskou aglomeraci ( nádrž Kružberk, nádrž Šance). Vinou celoročních vysokých emisí polykondenzovaných aromatických uhlovodíků nelze prokázat sezónní změny v jejich složení s dostatečnou pravděpodobností
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012