Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
Další názvy
    The Distribution of some Elemnts and Oxide in the Soil Profiles of the Králický Sněžník Region
Autor
    Hanák, Jaromír
    Müller, Pavel
    Müllerová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Č. 2007
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Lead, Beryllium, Molybdenum, Stibium, Mercury, Uranium, Thorium, Potassium, Distribution, Soil, Czech Republic, Králický Sněžník
Klíčové slovo
    Distribuce
    Králického
    Některých
    Oblasti
    Oxidů
    Profilech
    Prvků
    Půdních
    Sněžníku
Abstrakt (česky)
   Práce sleduje distribuci těžkých kovů a toxických prvků v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku. Jsou zkoumány změny v obsazích vybraných prků v závislosti na hloubce odběru vzorků a posouzeny vzájemné korelace mezi prvky. Zároveň jsou hodnoceny i radioaktivní prvky (včetně nuklidu 137Cs, jako kontaminantu životního prostředí po černobylské havárii). Cílem se vysledovat původ kontaminujících látek v horninovém prostředí.
Abstrakt (anglicky)
   The Distribution of some Elemnts and Oxide in the Soil Profiles of the Králický Sněžník Region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014