Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
Autor
    Mihajlevič, M.
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
Konference
    Mikroelementy (39. : 05.09.2005-07.09.2005 : Medlov, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mikroelementy 2005
Strany
    s. 106-110
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Překlad názvu: Distribution of the rare earth elements in the small catchment Lesní potok
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    rare earth elements
    small catchment
    soil
Klíčové slovo
    Distribuce
    Lesní
    Malém
    Potok
    Povodí
    Prvků
    Vzácných
    Zemin
Abstrakt (česky)
   Prvky vzácných zemin (REE) jsou zvláště užitečnými ukazateli přírodních procesů jako jsou procesy v plášti a kůře, zvětrávání, sedimentární procesy, geochemické procesy v povrchových a podzemních vodách nebo transport prachových částic v atmosféře. Cílem této studie bylo přispět k porozumění cyklu prvků vzácných zemin v přírodě. Za tímto účelem bylo provedeno stanovení koncentrací těchto prvků v jednotlivých složkách prostředí a porovnání jejich distribuce mezi těmito složkami.
Abstrakt (anglicky)
   Lanthanides (REE) are particularly useful as tracers of natural processes such as crust and mantle processes, weathering, sedimentary processes, geochemical processes in surface and groundwaters and transport of particulate material through the atmosphere. The aim of this study was to contribute to explanation of the REE cycling by evaluating their concentration in particular components of the ecosystem and by comparing their distributions between these components.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012