Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
Další názvy
    A trace element concentrations in Czech wines and vineyard soils
Autor
    Kment, Petr
    Mihaljevič, Martin
    Rohlová, Ladislava
    Šebek, Ondřej
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Vinařský obzor
Svazek/č.
    Roč. 96, č. 4
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    M. Mihaljevič linka 1494 wine, soil, trace elements, ICP MS, AAS
Klíčové slovo
    českých
    Distribuce
    Prvků
    Půdním
    Stopových
    Substrátu
    Vínech
    Vinice
    Závislosti
Abstrakt (česky)
   Chemické složení vín a půd z 6 vinařských oblastí v ČR
Abstrakt (anglicky)
   The chemical composition of wines and soils from 6 viticulture areas of the Czech Republic
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012