Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
Autor
    Houzar, S.
    Němečková, Monika
    Novák, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Svazek/č.
    Roč. 85, -
Strany
    s. 105-123
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: IAA3408902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Distribution of tremolite marbles in the Bohemian Massif
    Rozsah: 19 s.
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    tremolite marbles
Klíčové slovo
    Českém
    Distribuce
    Masivu
    Mramorů
    Tremolitových
Abstrakt (česky)
   Tremolitové mramory představují specifický horninový typ vyskytující se v různých geologických jednotkách Českého masivu, až na výjimky ležící při jeho jihovýchodním okraji, v nadloží jednotek nepochybně proterozoického i vyššího stáří. Jsou velmi často podřízenou složkou větších matakarbonárových těles a tremolitem zvláště bohatá jsou samostatná menší tělesa. Z hlediska chemického složení karbonátů lze mezi tremolitovými mramory vyčlenit dva výrazné typy, a to mramory kalcitové a dolomitové.
Abstrakt (anglicky)
   Tremolite marbles with abundant, large porphyroblasts of dark to light gray tremolite represent a specific lithotype of marbles in some crystalline complexes of the Bohemian Massif, situated particularly along its eastern margin. They are typically located in the geological units overlying the units of the Proterozoic or even older age. The host rock complexes of the tremolite marbles consist of dominant metapelies (mica schists, gneisses) with locally common intercalations of quarzites, calcite and dolomite marbles, minor metabasites and graphite-rich rocks, intimately associated with metacarbonates.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012