Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Distribution of uranium and thorium in rocks in the area of Temelín (southern Bohemia)
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 264-267
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 2 tab., 11 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    granitoidy
    magnetická susceptibilita
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    thorium
    uran
Geografické jméno
    Temelín (České Budějovice)
Klíčové slovo
    Distribuce
    Horninách
    Okolí
    širším
    Temelína
    Thoria
    Uranu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012