Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Distribution of uranium and thorium in metasediments of the Kraslice phylites Group (NW Bohemia)
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 192-197
Rok
    1999
Poznámky
    4 diagr., 32 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus hornin
    fylit
    kambrium
    krušnohorské krystalinikum
    minerály akcesorické
    ordovik
    thorium
    uran
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kraslice (Sokolov)
Klíčové slovo
    Distribuce
    Fylitů
    Kraslických
    Metamorfovaných
    Sedimentech
    Skupiny
    Thoria
    Uranu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012