Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuovaný systém pro monitorování v Dole Jeroným v Čisté
Autor
    Knejzlík, Jaromír
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 181-187
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/06/0068, GA ČR
    Překlad názvu: Distributed control and measurement system for monitoring in the Jeronym Mine in Cista (Czech Republic)
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GSM network
    Mine Jeronym
    seismicity
Klíčové slovo
    Čisté
    Distribuovaný
    Dole
    Jeroným
    Monitorování
    Systém
Abstrakt (česky)
   V středověkém dole Jeroným je budován distribuovaný systém pro měření hydrologických, geomechanických a jiných veličin. Systém je integrován do existující seizmické stanice, která je vybavena telemetrickým přenosem dat přes GSM síť.
Abstrakt (anglicky)
   Distributed control and measurement system for measurement of hydrologic, geomechanic and other parameters is built up in medieval ore mine Jeronym. Distributed system is integrated to the existing seismic recording station equipped by data transmission via GSM.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012