Podrobnosti záznamu

Název
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Miloš Lang
Další názvy
    Distribuce Or-složky v plagioklasech některých ortorul a migmatitů Českého masívu
Autor
    Lang, Miloš
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 1
Strany
    s. 1-8
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    Český masiv
    K (draslík - 19)
    metamorfismus
    migmatit
    minerály horninotvorné
    mobilita
    plagioklasy
    rula
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Bohemian
    Distribution
    Massif
    Migmatites
    Or-component
    Orthogneisses
    Plagioclases
Abstrakt (česky)
   Nejrozšířenější typ distribuce Or-složky v plagioklasech má ve vztahu k An-složce komplementární charakter. To znamená, že při distribuci hrají podstatnou úlohu poměry K, Na a Ca v hornině a při hromadném vzniku plagioklasů dochází ke zředění obsahu draslíku v plagioklasu. Jedná se o uzavřený chemický systém bez přínosu draslíku. Další typ distribuce Or-složky odráží sníženou mísitelnost Or- a An-složky za nízkých teplot. Předpokládá se, že je příznačný pro metasomatické pochody. Pozitivní korelace mezi frekvencí plagioklasů určité bazicity a jejich obsahem draslíku ukazuje, že se jedná o otevřený chemický systém spojený s přínosem tohoto prvku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012