Podrobnosti záznamu

Název
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
Další názvy
    Distribuce zinku a jeho role pri stabilizaci minerálních asociací se spinelem ve vysoce metamorfovaných felsických horninách Moldanubika (Český masív)
Autor
    Konopásek, Jiří
    Košler, Jan
    Tajčmanová, Lucie
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    12
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    felsic granulites and migmatites
    laser ablation ICP-MS
    spinel
    zinc
    zinc distribution, granulites, spinel, moldanubian zone
Klíčové slovo
    Bohemian
    Distribution
    Domain
    Felsic
    High-grade
    Massif
    Moldanubian
    Rocks
    Role
    Spinel
    Stabilization
    Zinc
Abstrakt (česky)
   Chování zinku ve vysoce metamorfovaných horninách.
Abstrakt (anglicky)
   Zinc behavior in high grade felsic rocks

   Fe-Zn-Mg)-spinel-bearing assemblages in the high-grade rocks from three localities in the Moldanubian domain of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe) have been studied to monitor the partition behaviour of zinc along the pressure-temperature path followed by the host rock and to discuss the role of Zn in spinel stabilization. Spinels in two Studied samples are characterized by low gahnite content (max. 0.09 Zn p.f.u), they crystallized only under silica-undersaturated conditions and the presence of zinc is thus assumed to be insignificant for their stabilization. One sample contains spinels that are gahnite-rich (up to 0.58 Zn p.f.u) leading to their stabilization within a quartz-bearing matrix.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014