Podrobnosti záznamu

Název
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
Autor
    Koptíková, Leona
    Krejčová, J.
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Konference
    Pedologické dny (12. : 16.09.2008-17.09.2008 : Kostelec nad Černými lesy, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    12. pedologické dny : na téma: Antropogenní zatížení půd : sborník abstraktů
Strany
    S. 35-35
Poznámky
    Překlad názvu: Diversity of soils in the Křivoklátsko Protected Landscape Area
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    diversity of soils
    Křivoklátsko Protected Landscape Area
    pedogenesis
    soil condition
Klíčové slovo
    CHKO
    Diverzita
    Křivoklátsko
    Půd
Abstrakt (česky)
   Charakter diverzity půd byl stanoven na základě souboru analýz zahrnujících makromorfologii, mikromorfologii, chemické parametry, půdní organickou hmotu, zrnitostní složení, mineralogii jílové frakce a magnetickou susceptibilitu půd. Výsledky této analýzy umožnily v podstatné míře doplnit poznatky o půdních poměrech studované oblasti. Půdní profily jsou vhodné pro zařazení do sítě dlouhodobých standardů pro pozorování environmentálních změn.
Abstrakt (anglicky)
   The character of soil diversity was determined on the basis of a set of analyses including macromorphology, micromorphology, chemical parametrs, soil organic matter, particle size distribution, mineralogy of clay fraction and magnetic susceptibility. The results allowed to complete the knowledge of soil conditions in the study area considerably. Soil profiles are suitable for inclusion into the network of long-term standards for monitoring environmental changes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012