Podrobnosti záznamu

Název
    Diverzita půd v CHKO Křivoklátsko
Autor
    Koptíková, Leona
    Krejčová, J.
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Konference
    Pedologické dny (12. : 16.09.2008-17.09.2008 : Kostelec nad Černými lesy, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Antropogenní zatížení půd : sborník příspěvků
Strany
    S. 164-171
Poznámky
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Diversity of soils in the Křivoklátsko Protected Landscape Area
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    diversity of soils
    Křivoklátsko Protected Landscape Area
    pedogenesis
    soil condition
Klíčové slovo
    CHKO
    Diverzita
    Křivoklátsko
    Půd
Abstrakt (česky)
   Práce je výsledkem analýzy struktury půdního pokryvu v CHKO Křivoklátsko. Výsledky této analýzy umožnily v podstatné míře doplnit poznatky o půdních poměrech studované oblasti. Pro studium diverzity půd byla vybrána reprezentativní stanoviště odrážející typické přírodní poměry a zohledňující všechny půdotvorné faktory. Dominantními jsou půdy s diagnostickým Bv horizontem.
Abstrakt (anglicky)
   The study reports on the analysis of the soil cover structure in the Křivoklátsko Protected Landscape Area. The results allowed to complete the knowledge of soil conditions in the study area considerably. Representative sites, reflecting typical natural conditions and respecting all soil-forming factors were chosen for the study of soil diversity. Soils with diagnostic Bw horizon are dominant.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012