Podrobnosti záznamu

Název
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
Autor
    Hlavinková, Pavlína
    Kirchner, Karel
    Klímová, Alžběta
    Lacina, Jan
    Škrabalová, Jitka
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Povodně, krajina a lidé v povodní řeky Moravy, II. dil
Strany
    s. 29-48
Poznámky
    Projekt: IAA3086903, GA AV ČR
    Překlad názvu: Long-Term Consequences of the 1997 Floods in the Model Region Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Rozsah: 19 s.
Předmětová kategorie
    Bystřička
    floods
    Morava catchment area
Klíčové slovo
    1997
    Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé
    Modelovém
    Následky
    Povodní
    Regionu
Abstrakt (česky)
   Povodňové riziko v modelovém regionu spočívá v lokalizaci na styku erozní a akumulační části povodí. V posledních 150 letech se hlavní koncentrace osídlení přesunula z chráněných vyšších poloh do nivy. V roce 1997 způsobily intenzivní srážky dramatické zvýšení hladin vodních toků, které přinesly značný destruktivní potenciál

   Povodňové riziko v modelovém regionu spočívá v lokalizaci na styku erozní a akumulační části povodí. V posledních 150 letech se hlavní koncentrace osídlení přesunula z chráněných vyšších poloh do nivy. V roce 1997 způsobily intenzivní srážky dramatické zvýšení hladin vodních toků, které přinesly značný destruktivní potenciál.
Abstrakt (anglicky)
   Flood hazard in the region issue from the location on the contact between the erosional and transport parts of the watershed. In the last 150 years, the center of settlements shows a prin-cipal shift from the protected locations to the inundation areas. In July 1997, the intensive rainfalls resulted in a dramatic rise of all watercourses, which represented a considerably de-structive potential

   Flood hazard in the region issue from the location on the contact between the erosional and transport parts of the watershed. In the last 150 years, the center of settlements shows a prin-cipal shift from the protected locations to the inundation areas. In July 1997, the intensive rainfalls resulted in a dramatic rise of all watercourses, which represented a considerably de-structive potential.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012