Podrobnosti záznamu

Název
    Dlouhodobé změny frakcí hliníku v povrchových a půdních vodách dvou lesních povodí s kontrastní litologií
Další názvy
    Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forest catchments with contrasting lithology