Podrobnosti záznamu

Název
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
Údaj o odpovědnosti
    Petr Budil, Petr Kraft, Jaroslav Kraft
Další názvy
    Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most)
Autor
    Budil, Petr, 1969-
    Kraft, Jaroslav, 1940-
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 23-26, Příl. II
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr. v textu, 8 fot. v Příl. II
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    benthos
    biostratigrafie
    geologie regionální
    Graptolithina
    litostratigrafie
    mapa geologická
    ordovik-svrchní
    pražská pánev
    prostředí mělkovodní
    sedimentace mořská
    výchoz
Geografické jméno
    Česká republika
    ČR-Čechy
    Praha-Černý Most
Klíčové slovo
    12-24
    Beroun
    části
    Černý
    Dočasný
    Hranice
    Letenského
    Most
    Odkryv
    Ordovik
    Praha
    Prahy
    Severovýchodní
    Souvrství
    Svrchní
    Vinického
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012