Podrobnosti záznamu

Název
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
Další názvy
    Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most).
Autor
    Budil, Petr
    Kraft, Jaroslav
    Kraft, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Upper Ordovician, Prague Basin
Klíčové slovo
    Beroun
    části
    Černý
    Dočasný
    Hranice
    Letenského
    Most
    Odkryv
    Ordovik
    Prahy
    Severovýchodní
    Souvrství
    Svrchní
    Vinického
Abstrakt (česky)
   Popis nového dočasného odkryvu hranice letenského a vinického souvrství v severovýchodní části Prahy, včetně diskuse jeho významu pro paleogeografii pražské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   Temporary outcrop of the Letná and Vinice formations (Upper Ordovician, Berounian) in the NE part of the Prague (Černý Most).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014