Podrobnosti záznamu

Název
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Grygárek
Další názvy
    Mining methods employed in the modern Czech ore mining and their evaluation
Autor
    Grygárek, Jiří, 1934-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 9-20
Rok
    2000
Poznámky
    11 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    Český masiv
    historie
    ložiska rudní
    technologie
    těžba podzemní
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    českém
    Dobývací
    Hornictví
    Metody
    Novodobém
    Používané
    Rudném
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   The article describes mining methods used in the Czech ore mining in the period from 1945 to 1993, when the extraction of ores was halted. The division is made according to characteristic types of deposits. In the second part these methods are evaluated and in conclusion it is stated that a gradual increase in the mine output occurred and simultaneously a decrease was seen in the quality of extracted ores. This together with the suspension of the state subsidy resulted in the necessity of stopping the mining of ores in the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012