Podrobnosti záznamu

Název
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
Další názvy
    Groundwater resident time in the catchment area with artificial drainage system in the crystalline rock environment
Autor
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
    Kvítek, Tonáš
    Zajíček, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    resident time,CFC, SF6, nitrate contamination, artificial drainage system
Klíčové slovo
    Doba
    Drenáží
    Hydrogeologického
    Masivu
    Podzemní
    Povodí
    Prostředí
    Systematickou
    Vody
    Zdržení
Abstrakt (česky)
   Tvorba odtoku, koncentrace nitrátů v drenážní vodě a průměrná doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu v oblasti krystalinicka v období 2004-2006. Studovaná povodí měla až na 32,6 % plochy systematickou drenáž. V podzemní i drenážní vodě byly studovány kromě nitrátů i koncentrace CFC, SF6, stabilní izotopy kyslíku, dusíku a tritia, které byly využity pro stanovení infiltrace srážek ve vegetačním a mimovegetačním období, pro stanovení průměrné doby zdržení v drenážních systémech a v hydrogeologickém povodí. Systematická drenáž obsahuje 80 % podzemní vody staré 5-20 let a 10 % podzemní vody o stáří 5-13 měsíců.
Abstrakt (anglicky)
   Groundwater resident time in the catchment area with artificial drainage system in the crystalline rock environment
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014