Podrobnosti záznamu

Název
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
Další názvy
    Groundwater residence time in the environment of hydrogeological massiv with systematic drainage in marginal parts of the Czech cretaceous basin
Autor
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    11.konference KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Strany
    402
Poznámky
    Akce: 2008 ; Praha
Výraz tezauru
    resident time, CFC, SF6, nitrate contamination, artificial drainage system, crystalline rocks, cretaceous sediments
Klíčové slovo
    části
    české
    Doba
    Drenáží
    Hydrogeologického
    Křídové
    Masivu
    Okrajové
    Pánve
    Podzemní
    Prostředí
    Systematickou
    Vody
    Zdržení
Abstrakt (česky)
   Výsledky studia dynamiky odtoku, koncentrací nitrátů v povodích na krystalinických horninách se systematickou drenáží, dynamika odtoku v drenážních systémech. Výsledky dynamiku odtoku v okrajových partiích křídové pánve.Výsledky stanoveni CFC, SF6, stabilních izotopů kyslíku, tritií.
Abstrakt (anglicky)
   Groundwater residence time in the environment of hydrogeological massiv with systematic drainage in marginal parts of the Czech cretaceous basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014