Podrobnosti záznamu

Název
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
Údaj o odpovědnosti
    Václav Kryl
Autor
    Kryl, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 1
Rok
    1999
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor.věd. Prací Vys.Šk.báň.-Techn.Univ. Ostrava, Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    biografie
    mechanika zemin
    stabilita svahu
    školství
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Most
Klíčové slovo
    CSc
    Doc
    Ing
    Jaroslav
    Stanek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012