Podrobnosti záznamu

Název
    Does cation ordering in omphacite influence development of lattice-referred orientation?
Autor
    Mainprice, D.
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Structural Geology
Svazek/č.
    Roč. 27, č. 3
Strany
    s. 419-431
Rok
    2005
Poznámky
    Projekt: GP205/03/P065, GA ČR3cav_un_auth*0000926
    Překlad názvu: Může uspořádání kationů v mřížce omfacitu ovlivňovat vývoj mřížkové přednostní orientace?
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    cation ordering
    clinopyroxene
    lattice-preferred orientation
Klíčové slovo
    Cation
    Development
    Does
    Influence
    Lattice-referred
    Omphacite
    Ordering
    Orientation
Abstrakt (česky)
   Studium tří plášťových eklogitů deformovaných za teplot mezi 950-1150 ?C ukázalo, že jejich hlavní minerál omfacit s vysokoteplotní strukturou C2/c vykazuje L-typ mřížkové přednostní orientace. Toto pozorování odporuje předchozímu modelu "uspořádání kationů", který pro tuto strukturu předpokládá pouze S-typ mřížkové přednostní orientace. Pomocí numerických modelů vzniku mřížkové přednostní orientace a navrženému LS indexu, tato práce vyvrací model "uspořádání kationů" a dokazuje, že mřížková přednostní orientace omfacitu je funkcí tvaru deformačního elipsoidu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013