Podrobnosti záznamu

Název
    Doklad erupcí surtseyského typu v rané fázi vývoje Českého středohoří
Další názvy
    Deposits of Surtseyan type eruption in early phase of the České středohoří Volcanic Complex
Autor
    Čech, Jiří
    Godány, Josef
    Levý, Oldřich
    Rapprich, Vladislav
    Tasáryová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    České středohoří Volcanic Complex, volcanism, tuff cone, Surtseyan eruption
Klíčové slovo
    Českého
    Doklad
    Erupcí
    Fázi
    Rané
    Středohoří
    Surtseyského
    Typu
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Paleogenní bazanity Českého středohoří jsou odkryty v lomu Žandov v severních Čechách. Mocnost pyroklastických uloženin, pozorovaných při bázi lomu, rapidně narůstá směrem k severu, kde tvoří strmý svah pyroklastického kužele, který je doložen geofyzikálními daty a vrtnými jádry. Angulární hypokrystalinní fragmenty dokládají hydroklastickou fragmentaci během erupce surtseyského typu. Tufový kužel zformovaný během této erupce byl později pohřben bazanitovou lávou. Současné deformace v lomu jsou způsobeny skluzy ztenčených zbytků lávy po strmém svahu tufového kužele.
Abstrakt (anglicky)
   Deposits of Surtseyan type eruption in early phase of the České středohoří Volcanic Complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014