Podrobnosti záznamu

Název
    Doklady pro vysokoteplotní difuzní kríp zachované díky rychlému chladnutí spodní kůry (severočeská střižná zóna, Česká republika)
Další názvy
    Evidence for high-temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)