Podrobnosti záznamu

Název
    Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě
Autor
    Jelínková, Dagmar
    Šrein, V.
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci
Strany
    S. 69-89
Poznámky
    Překlad názvu: of the casting of non-ferrous metals in the Prague-type pottery culture in Moravia
    Rozsah: 20 s.9686
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
Předmětová kategorie
    metallurgy of non-ferrous metals
    Prague
    type pottery culture
Klíčové slovo
    Doklady
    Keramikou
    Kovů
    Kultuře
    Moravě
    Neželezných
    Pražského
    Slévačství
    Typu
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje doklady neželezné metalurgie z období kultury s keramikou pražského typu z území Moravy (z Věrovan, Přibic a Pavlova). Nálezy (s výjimkou pánvičky z Přibic) byly analyzovány, stejně jako zlomek tyglíku z Pavlova, který je datovaný do 8. století. Bylo prokázáno použití pánvičky z Věrovan ke slévání neželezných kovů, zejména cínu a olova. Analýzou byla doložena relativní čistota olověného slitku z Pavlova. Významnou indicií je v něm přítomnost zlata, což by mohlo naznačovat stavení zlomku zlaceného olověného bronzu. Vysoký obsah zlata byl zjištěn na fragmentu tyglíku z Pavlova, což může dokládat, že některé použité fragmenty byly pozlacené.
Abstrakt (anglicky)
   This article summarises evidence of metallurgy of non-ferrous metals from the period of the Prague-type pottery culture in Moravia (from Věrovany, Přibice and Pavlov). Finds (with the excerption of foundry ladle from Přítluky) were subjected to analyses, as was the fragment of crucible from Pavlov which has been dated to the 8th century. The part of foundry ladle from Věrovany was used to cast various types of non-ferrous metals, particularly tin and lead. The lead bear from Pavlov was shown to be relatively pure, with the presence of gold indicating that a fragment of gilded bronze had been melted. The ladle finds are discussed with regard to their find contexts, distribution and dating. The crucible fragment from Pavlov was also found to have a high gold content, some of the melted fragments perhaps being gold plated.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014