Podrobnosti záznamu

Název
    Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat
Další názvy
    Evidence of Middle Miocene thrust tectonics in the Bílé Karpaty unit (Carpathian Flysch Belt)
Autor
    Krejčí, Oldřich
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 17, č. zima
Strany
    211
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Flysch Carpathians, Bílé Karpaty, Nivnice Formation, neovolcanics, tectonics
Klíčové slovo
    Bělokarpatské
    Doklady
    Flyšového
    Jednotce
    Karpat
    Násunové
    Pásma
    Střednomiocenní
    Tektoniky
    Západních
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje geologickou stavbu bělokarpatské jednotky magurského flyše v okolí nezdenického zlomového systému. Zdrojem nových informací byly zářezy pro budovaný silniční obchvat obce Bánov. Byla potvrzen polyfázový vývoj nezdenického zlomového systému, který je významnou regionální strukturou pro celé flyšové pásmo Karpat. Jeho vznik spojujeme s odlepením pánevní sedimentární výplně a vznikem příkrovového systému magurského příkrovu ve spodním oligocénu. V období středního badenu až sarmatu dochází v oblasti k extenzi a oslabená místa podél mezivrstevních přesmyků, navázaných na nezdenický zlom, slouží k výstupu vulkanitů. Sedimenty, včetně vmístěných vulkanických hornin, pak prodělaly nejmladší deformační etapu, spojenou s oživením stávajících a vznikem nových drobných přesmyků a vrás v období sarmatu. Společně s násuny v lomu u Bojkovic se jedná o nejmladší přesmyky lokálního charakteru v oblasti flyšového pásma Karpat na Moravě, včetně jeho čelní zóny.
Abstrakt (anglicky)
   Evidence of Middle Miocene thrust tectonics in the Bílé Karpaty unit (Carpathian Flysch Belt)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014