Podrobnosti záznamu

Název
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Janál
Další názvy
    Documentation of Holocene sediments in a gravel pit near Hulín
Autor
    Janál, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 4-6
Rok
    2002
Poznámky
    5 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    artefakty
    fosílie
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    litologie
    ložisko štěrkopísku
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hulín (Kroměříž)
Klíčové slovo
    25-31
    Dokumentace
    Holocenních
    Hulína
    Kroměříž
    Sedimentů
    šterkovně
Abstrakt (anglicky)
   Some older paleozoological, paleobotanical, archaeological and tnthropological findings are known from a gravel pit near Hulín. A basic documentation of Holocene fluvial sediments has been carried out in the years 2000 and 2001. The two initial stages of subfossil soils within a flood loam were found. Samples from fluvial sands under the flood loam have been taken for paleobotanical and dendrochronological analyses
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012