Podrobnosti záznamu

Název
    Dokumentace povodní na českých řekách koncem 18. a v 19. století na základě nejstarších hydrologických měření
Autor
    Elleder, L.
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Konference
    Workshop Adolfa Patery 2008 (04.11.2008-04.11.2008 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008
Strany
    S. 127-134
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Documentation of flood events on Czech rivers at the end of the 18th and in the 19th century, based on the oldest hydrological measurements
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech rivers
    historical floods
    oldest hydrological measurements
Klíčové slovo
    18
    19
    českých
    Dokumentace
    Hydrologických
    Koncem
    Měření
    Nejstarších
    Povodní
    řekách
    Století
    Základě
Abstrakt (česky)
   Pomineme-li staré povodňové značky, lze za počátek hydrologických měření na českých tocích považovat příležitostná pozorování prof. A. Strnada na Vltavě v Praze v 80.letech 18. století, který pozoroval extrémní vodní stavy z observatoře v Klementinu dalekohledem. Jako počátek pravidelných pozorování u nás se obvykle považuje měření na Vltavě v Praze s letopočtem 1825, je to však poněkud sporné (dle našeho názoru jsou doloženy až o dva roky později). Autorům příspěvku se však podařilo najít doklady o tom, že na Odře v Bohumíně se prováděla pozorování vodních stavů již od roku 1820, která pak na rakousko- pruském úseku této řeky trvala úctyhodných 60 let. Těžištěm referátu je rozbor a hodnocení jejich pozapomenutých výsledků.
Abstrakt (anglicky)
   Disregarding the old flood marks, we can consider the beginning of hydrological measurements on Czech watercourses to be occasional observations made by prof. A. Strnad on the Vltava (Moldau) River in Prague in the 1780s where he watched the extreme water levels from his observatory in the Klementinum by using binoculars. The beginning of regular observations in our country is usually considered the measurement on the Vltava R. in Prague dated 1825, which is however somewhat disputable (as far as our knowledge goes, regular measurements are documented only two years later). Nevertheless, the authors succeeded in finding evidence about water level observations on the Odra River in Bohumín already from year 1820, which lasted respectable sixty years on the Austrian-Prussian section of the watercourse. The paper is focused namely on the analysis and evaluation of their half-forgotten results.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012