Podrobnosti záznamu

Název
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Dolní Věstonice II - a new important locality for Quaternary geology
    The Kettner Volume (Variant.)
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Č. 3-4
Strany
    s. 283-288
Rok
    1991
Poznámky
    3 obr., 2 fot., 11 bibl. + 3
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    archeologie
    eolické sedimenty
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    neogén
    paleopedologie
    pleistocén
    sedimentace eolická
    sedimenty deluviální
    sesouvání
    stratotyp
Předmětová kategorie
    půdy fosilní
    terasy
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dolní Věstonice (Břeclav)
Klíčové slovo
    Dolní
    Geologická
    II
    Kvartérně
    Lokalita
    Nová
    Věstonice
    Významná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012