Podrobnosti záznamu

Název
    Dopady sesouvání na biotu
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Strany
    S. 284-297
Poznámky
    Projekt: GA205/03/0211, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Impacts of landslides on biota
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    actual vegetation
    landslides
    natural extremes
    potential vegetation
Klíčové slovo
    Biotu
    Dopady
    Sesouvání
Abstrakt (česky)
   Dopady sesuvů na biotu. Sesuvy patří mezi významné přírodní disturbance zvyšující heterogenitu krajiny. Při studiu biotopů sesuvů byly položeny základní otázky: pod jakou aktuální a/nebo přírodní potenciální vegetací začíná aktivace sesuvů, pod kterou z nich se uskutečňuje méně často, a pod kterým typem vegetace se nevyskytuje vůbec. V červnu 1997 a později byly ve flyšových Západních Karpatech aktivovány stovky sesuvů, pro výzkum vegetace bylo vybráno 24 lokalit.
Abstrakt (anglicky)
   Impacts of landslides on biota. Landslides are among the significant natural disturbances that increase the heterogenity of the landscape. The basic questions posed in investigation of biotopes of landslide territories are: under which current and/or natural potential vegetation cover does activation of landslides begin; under which of them does this take place less frequently; and under which ones does landslide activation not occur at all. In the flysh Western Carpathians, where in July 1997 and afterwards hundreds of landslides were activated, 24 locations were selected for the investigation of the vegetation cover.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012