Podrobnosti záznamu

Název
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Vašíček, Petr Skupien
Další názvy
    Supplements to history of geological and paleontological research of Štramberk territory
Autor
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1
Strany
    s. 1-6
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    56
Skupina konspektu
    55
    56
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    jura-svrchní
    křída-spodní
    lokalita fosiliferní
    paleontologie
    sedimentologie
    slezská jednotka
    stratigrafie
    studie rešeršní
    vápenec
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Štramberk (Nový Jičín, Kopřivnice)
Klíčové slovo
    Doplňky
    Geologických
    Historii
    Paleontologických
    Štramberku
    Výzkumů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012