Podrobnosti záznamu

Název
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Chudý
Autor
    Chudý, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 5
Strany
    s. 230-232
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Uhlí
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    technologické vlastnosti
    uhlí černé
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Karvinská pánev
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    černých
    Dosavadní
    Hornoslezské
    Karvinské
    Macerálového
    Měření
    Oblasti
    Odraznosti
    Pánve
    Poznatky
    Složení
    Střední
    Světelné
    Uhlí
    Vitrinitu
Abstrakt (česky)
   Jednotlivé vrstevní jednotky se dají, kromě stupně prouhelnění, charakterizovaného střední světelnou odrazností vitrinitu (Ro), hodnotit průměrným obsahem inertinitu a rozmezím, ve kterém se obsahy pohybují. Směrem k jakloveckým vrstvám obsah roste úměrně stupni prouhelnění. V rozmezí od spodních sušských vrstev k doubravským vrstvám začíná inertinitu ubývat, což lze vysvětlit zřejmě různými podmínkami vzniku slojí. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat poznání inertinických uhlí sedlových vrstev s tím, že v úvahu budou brány komplexně stupeň prouhelnění, charakter macerátů a geologická pozice zkoumaných slojí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012